STIF med ambisjonar 17.06.2009 / BM

Les brev frå STIF til Bremanger kommune frå Januar 2009. Klikk her !

Skisse der symjehall er lokalisert ved dagens idrettshall. Klikk her !


Brev til Plan og Utviklingsutvalget 25.01.2007 / BF

Arbeidsgruppa har i dag sendt brev til Plan og Utviklingsutvalget i Bremanger Kommune

I dette brevet har vi sendt et forslag der vi ber om at Bremanger Kommune oppretter ei arbeidsgruppe som skal arbeide med planer for et større svømmeanlegg i Svelgen.

Vi foreslår i brevet at det blir sett ned ei arbeidsgruppe med brei deltaking frå brukere og teknisk kompetanse.

 

Brevet kjem på postlista til Bremanger Kommune om få dager

Håpet er at en får dette opp som sak i plan og utvikling i februar mnd.

 


Symjehallen i Høyanger 25.01.2007 / BM

Ein stad til glede for mennesker i alle aldrar.

Dette kunne vi få til i Svelgen også !

Sjå link: http://www.firda.no/nyhende/kultur/article2542640.ece

 


Tillbakemelding fra STIF 25.01.2007 / BF

 

Flg. vedtak vart gjordt av STIF styret.

Nytt svømme anlegg i Svelgen. STIF er positive til initiativet som er gjort ifm nytt svømmeanlegg i Svelgen. STIF ser det som en forutsetning for å støtte et slikt prosjekt at anlegget blir bygget ihenhold til minimumskrav for slike anlegg satt av NIF/Norges Svømmeforbund. Anlegget må være av en størrelse/kvalitet som gir mulighet for gode trenings- og arrangements fasiliteter.

STIF ser det videre som en nødvendighet å kreve en plass i prosjektgruppe som kan ivareta STIF sine ønsker/behov i et slik anlegg.


Ny lokalisering 01.12.2006 / BF

Det har kome innspel til ny lokalisering av hallen. Som initiativtakarar syns vi dette var eit godt forslag. Sjå tegning i filmenyen til venstre.

STIF 20.11.2006 / BF

For 3 veker sidan spelte vi forlslaget inn til styret i STIF. Vi ventar svar snart.

 


Spelemidlar 15.11.2006 / BM

                                         Fylkesdelplan 2006 - 2009

                        Idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse

Overordna mål: " Arbeide for at alle innbyggjarar driv fysisk aktivitet etter eigne ønskje og føresetnadar på allment tilgjengelege område "

Les fylkesdelplanen her  KLIKK

                    


Sponsing 15.11.2006 / BM

Sparebanken Sogn og Fjordane har sponsa engineering og prosjektering av prosjektet.

Vi takkar for støtta.


Kroner 15.11.2006 / BM

SKAF sitt årsmøte i 2006 bevilga kr 250.000 frå sitt kampfond dersom prosjektet vert realisert.

 

Fondet for Jernverks Arbeiderens ve og vel har bevilga kr 250.000 dersom prosjektet vert realisert.

 

Dette betyr at det er allereie samla i hop kr 500.000 i start kapital.