Svelgen Kjemiske Arbeiderforening er intiativtakar til dette prosjektet.

Kontaktperson for Prosjektet er Klubbleiar Knut Sande.

Han kan du nå på tlf. 57796195 eller mob: 95030395

Om du har innspel kan du sende E-POST